Postprints

Gerestaureerd met de beste bedoelingen / Restauré avec les meilleures intentions. 

Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2020.

 

Keuzes en dilemma's in de conservatie-restauratie/Choix et dilemmes en conservation-restauration. 

Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2018.

 

Innovatie in de conservatie-restauratie: opportuniteiten en beperkingen / Innovation en conservation-restauration: opportunités et limites. 

Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2016.

 

Glans in de conservatie-restauratie / Lustre et brillance en conservation-restauration.

Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2014.

 

Het onzichtbare restaureren / Restaurer l’invisible 
Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2012.

 

Reflex of reflectie? Actoren en besluitvorming in de conservatie-restauratie / Réflexe ou réflection? Les acteurs et le processus décisionnel dans la conservation-restauration 
Marjan Buyle (red.) , Brussel, 2010.

 

De mythe van de retour à l'origine. Authenticiteit en interpretatie in de conservatie-restauratie / Le mythe du retour à l'origine. Le conservateur-restaurateur face à l'authenticité et l'interprétation 
Marjan Buyle (red.), Brussel, 2008.

 

De problematiek van lacunes in de conservatie-restauratie / La problématique des lacunes en conservation-restauration. 
Marjan Buyle (red.), Brussel, 2006.

 

De problematiek van vernissen in de conservatie-restauratie / La problématique des vernis en conservation-restauration. 
Marjan Buyle (red.), Brussel, 2005.

 

De problematiek van verlijmingstechnieken en -materialen in de conservatie-restauratie / La problématique des techniques et des adhésifs de collage en conservation-restauration. 
Marjan Buyle (red.), Brussel, 2003.

 

De postprints bestellen :

Marjan Buyle 
phoenix-gebouw 
Koning Albert II-laan 19 bus 5 
B-1210 Brussel 
tel. + 32 2 553 16 38 - fax +32 2 553 16 12 
mail : [email protected]

 

tarieven :

 

1nummer (verzendingskosten inbegrepen) 
België en EU = €30 
Buitenland (bankkosten ten laste de aanvrager) = €

 

Betaling door overschrijving op rekening nr. 068-2083185-40, 
of IBAN: BE02 0682 0831 8540 ; BIC: GK CC BE BB 
met vermelding van naam, adres en besteld(e) nummer(s).