20 mars 2018

Waar ligt de grens? Op zoek naar perspectieven op restauratievraagstukken

Worstelt u met een vraagstuk? Hebt u het gevoel dat u een opdracht anders had moeten aanpakken? Hebt u iets gezien waar u bedenkingen bij had? Wilt u dit graag bespreken met collega’s? Op donderdag 22 maart 2018 (10.00 - 16.30 uur) organiseert FARO een onderzoeksbijeenkomst waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.

 

Aanleiding voor dit gesprek is de vaststelling dat er iedere dag beslissingen worden genomen over preservering, conservering en restauratie, niet zelden met verhitte discussies tot gevolg. In dit onderzoekgesprek kijken we verder dan die discussies: wat zit er achter de verschillende meningen en vragen van de deelnemers, wat is de essentie ervan? Het doel van dit ‘vraag-achter-de-vraag-gesprek’ is om de situaties waarmee u bij het uitvoeren van uw job dagelijks geconfronteerd wordt beter te begrijpen en te helpen bij het nemen van beslissingen over toekomstige ingrepen.

Mogelijke vraagstukken kunnen zijn:

  • Wie heeft de verantwoordelijkheid en wie beslist?
  • Welk recht heeft de kunstenaar?
  • Doet u er wel altijd goed aan om een restauratieopdracht principieel te weigeren indien dit niet strookt met de deontologische codes?
  • Hoe overtuigt u bv. het kerkbestuur ervan dat preventieve ingrepen dringender zijn dan een restauratie?

Deze dialoog wordt begeleid door dr. W. (Bill) Wei, actief in de cultureel-erfgoedsector en getraind in de techniek van het socratisch gesprek.

Indien u meer wil weten over hoe een dergelijke dag eruitziet, bekijk dan zeker deze blog.

 

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u al dan niet een vraagstuk uit eigen praktijk wil inbrengen. Als u een vraagstuk wil inbrengen, nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

In aanloop naar de bijeenkomst op 22 maart wordt elke maandag op deze website een blog gepost met een voorbeeldvraagstuk.

 

meer info: https://faro.be/kalender/waar-ligt-de-grens-op-zoek-naar-perspectieven-op-restauratievraagstukken

AGENDA

21-22/06/2018, Copenhagen - Denmark
The focus of the conference will be on the emerging international markets and their implications for the artistic production in Early Modern Europe (1550-1800), in particular in relation to the trade in paintings and artists’ materials. [Plus]
18-22/06/2018, Wroclaw, Poland
This practical course, to be held at The Eugeniusz Geppert Academy Of Art And Design, The Ceramic And Glass Faculty, University of Wroclaw, Poland covers the principles and practice of historical and archaeological glass cleaning, care, conservation and restoration. [Plus]
20-22/06/2018, Aubervilliers - France
Ce stage développe les principes essentiels qui permettent de définir et d’élaborer la méthode de nettoyage (aqueuse ou à base de solvants organiques) la plus adaptée aux différents cas que l’on peut rencontrer sur les textiles. [Plus]
28-30/06/2018, Nürnberg - Germany
Die VDR Fachgruppe Textil widmet sich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg vom 28.-30. Juni 2018 mit einer Fachtagung allen Facetten der Objektgeschichte. Die Tagung hat die Auseinandersetzung mit bewusst vorgenommenen Veränderungen an historischen Textilien zum Ziel. [Plus]

NOUVELLES APROA

09 juin 2018
L’APROA-BRK sera représenté lors de la Renoresto 2018 (4-5 oktober 2018). [Plus]
26 avril 2018
Un fleuron de l’Art Déco. Le samedi 26 mai, notre association organise une visite de l’Hôtel Communal de Forest (Bruxelles) à 10h. Ce bâtiment a été construit vers 1935 et inauguré en 1938 par l’architecte Jean-Baptiste Dewin, célèbre pour ses réalisations de maisons individuelles et d’hôpitaux (Saint-Pierre notamment). [Plus]
22 avril 2018
De Provincie Oost-Vlaanderen is momenteel op zoek naar een monumentenwachter interieur (m/v). [Plus]
07 janvier 2018
Assemblée Générale de l'APROA-BRK le lundi 26 mars 2018 à 17h30 aux Markten, Vieux Marché aux grains 5, 1000 Bruxelles. [Plus]