Devolder Bart

Spécialisation: Peintures
Organisation Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Ghent Altarpiece Restoration Team - Museum voor Schone Kunsten Gent
Adresse (professionnelle) Hofbouwlaan 28 - 9000 Gent
Gsm (professionnel) 0473 49 87 22
Email (professionnel) bart.devolder@kikirpa.be
Retour