Simone Habaru en Muriel Prieur

Le moindre mal ? Traitement d’un panneau peint suite à un choc climatique

 

Simone Habaru et Muriel Prieur

 

Le tableau du peintre flamand Bonaventura Peeters Paysage de tempête se trouve depuis 2007 au Musée national d’histoire et d’art au Luxembourg. Cette peinture sur panneau en chêne, extrêmement aminci et parqueté, était en bon état jusqu’en 2010.

Dû à des facteurs externes, l’humidité relative dans la salle d’exposition baissa considérablement et très rapidement. Le choc climatique fût brutal et causa le rétrécissement du support et du parquetage. La couche picturale présenta des soulèvements importants tout en longueur. Afin de pouvoir travailler sur la conservation de la couche picturale, il fallait en premier lieu que le support en chêne ‘grandisse’ de nouveau pour atteindre son format original. Le parquetage datant des années 1990 était trop couvrant et accentuait les mouvements du bois. Il était nécessaire de l’éliminer. Ce n’est qu’après le reconditionnement du panneau que nous avons pu fixer la couche picturale.

L’extrême minceur du panneau nécessitait un renfort complet. Nous avons opté pour un doublage au bois de balsa afin de lui garantir un maintien.

Après la restauration, l’œuvre a été placée dans un encadrement micro-climatique afin d’éviter de futurs problèmes dus aux changements climatiques.

Cette intervention a été présentée à Dresde en 2015 au colloque Konservierung und Restaurierung von Holztafelgemälden – Erfahrungen aus der Praxis. Nous avons été critiqués sur l’emploi de la cire comme adhésif par nos collègues allemands. C’est avec un esprit critique et un certain recul par rapport à l’intervention que nous nous sommes questionnés sur ce propos. Après maintes discussions et réflexions, nous pensons avoir fait une intervention représentant le moindre mal pour cette œuvre que nous avons su sauver.

 

De minste kwaal? Behandeling van een paneel na een klimaatschok

 

Simone Habaru en Muriel Prieur

 

Het paneel Stormlandschap van de Vlaamse schilder Bonaventura Peeters bevindt zich sinds 2007 in het Nationaal museum voor geschiedenis en kunst van Luxemburg. Dit schilderij op eiken paneel, al extreem afgedund en geparketteerd, was in goede bewaringstoestand tot 2010. Als gevolg van externe factoren verlaagde de relatieve vochtigheid in de tentoonstellingsruimte drastisch en heel snel. De klimaatschok was brutaal en veroorzaakte het krimpen van de drager en de parkettering. De picturale laag vertoonde opheffingen over het hele oppervlak. Om de opstulpingen op de verflaag te kunnen behandelen, was het nodig dat het paneel weer ‘groeide’ om zijn origineel formaat terug te krijgen. De parkettering die dateerde uit de vroege jaren 1990 was te omvangrijk en accentueerde de bewegingen van het hout. Het was noodzakelijk om deze te verwijderen. Het was pas na de conditionnering van het paneel dat de picturale laag kon aangepakt worden.

De extreme dunheid van het paneel vereiste een nieuwe versterking. Wij kozen voor een doublering in balsahout als ondersteuning.  Na de restauratie werd het werk in een geklimatiseerde kader geplaatst om toekomstige problemen als gevolg van de klimaatschommelingen te voorkomen.

Deze interventie werd gepresenteerd in Dresden in 2015 op het colloquium Konservierung und Restaurierung von Holztafelgemälden – Erfahrungen aus der Praxis. We werden bekritiseerd door onze Duitse collega’s omwille van het gebruik van was als lijm. Het is met een kritische geest en met een zekere afstand ten opzichte van onze behandeling dat wij deze toen in vraag hebben gesteld. Na veel discussies en overdenkingen zijn we tot de conclusie gekomen dat onze ingreep het minste kwaad betekende om dit werk te redden.